Financijska izvješća

ARHIVA DOKUMENATA

GFI za 2017. godinu
Bilješke
Tablice uz obavezne bilješke
Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2018

GFI za 2018. godinu
Bilješke 2018.
Popis ugovornih odnosa 2018.

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2019

GFI za 2019. godinu

Bilješke 2019.


Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

bilješke – 2021. godina

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2020

Popis ugovornih odnosa 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu

bilješke

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

bilješke – 2021. godina

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

bilješke – 2021. godina

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2022